Vaša korpa (0)

Jovan Janićijević Draž Okolišenja

Jovan Janićijević Draž Okolišenja


699.00 RSD

ДРАЖ ОКОЛИШЕЊА
Антрополошки огледи о словенској антитези у фолклору, миту, ритуалу и бајању
ЈОВАН ЈАНИЋИЈЕВИЋ
ПЕШИЋ И СИНОВИ
Б е о г р а д
2 О О 9

ТЕСТАМЕНТ

Р е ф е р е н ц е

Словенска антитеза
Фолклор
Мит
Бајање
Жртва
Молитва
Јанус
Маске
Прерушавања

.......................................................

Брош
Ћирилица
2 7 4 странице

2/11

Slični proizvodi

Nekoliko nasumično odabranih proizvoda za Vas.