Vaša korpa (0)

Knjiga o Balkanu i 1936

Knjiga o Balkanu i 1936


1,499.00 RSD

Knjiga o Balkanu I 1936
Tvrdi povez

Naslov Knjiga o Balkanu. 1
Vrsta građe zbornik
Jezik srpski
Godina 1936
Beograd : Balkanski institut, 1936 (Beograd : Globus)
Fizički opis XVI, 448 str. : ilustr. ; 25 cm
Drugi autori - osoba Parežanin, Ratko, 1898-1981 = Parežanin, Ratko, 1898-1981
Str. VII-XVI: Uvodna reč / R. [Ratko] Parežanin
Saradnici I Knjige o Balkanu [i njihove fotografije]: str. 415-434.
Predmetne odrednice
Balkanske države -- Istorija

Sadržaj

R. Parežanin: Uvodna reč
T. Želinski: Antika, Evrona i Balkan
Paul Krečler: Preistorija Balkana u ogledalu jezika
Šarl Pikar: Javni i privatni život na Balkanu u antičko doba
M. Rostovcev: Ekonomski život Balkana u starome veku
N. Vulić: Najstarije kulture u Jugoslaviji
Gulјelmo Ferero: Rimska imperija i Balkan
Ž. Zejer: Širenјe hrišćanstva na Balkanu od I do V veka
B. II. Zlatarski: Naselјavanje Slovena na Balkanskom Poluostrvu
Šarl Dil: Balkanska kultura u doba Vizantije
D-r F. Delger: Srednjevekovna kultura na Balkanu
D-r Iv. Sakazov: Privredni život pa Balkanu u srednjem veku
Vladžlav Skarić: Balkan pod turskom vlašću ...
C. S. Bobčev: Pogled na pravno uređenje Balkana pod turskom upravom
Fehi.n Spaho: Iz javnog i privatnog života u doba Turaka
Ežen Pitar: Narodi koje su Turci doveli na Balkan
Tadeuš Kovalski: O balkanskim Turcima
V. Ćorović: Stvaranje nezavisnih država na Balkanu
K. Sforca: Politički život na Balkanu
D-r Sava Ulmanski: Poljoprivreda Balkana
D-r Živko Topalović: Radništvo na Balkanu
D-r V. Totomianc: Zadrugarstvo na Balkanu (zadrugarstvo u Rumuniji, zadružni pokret u Grčkoj)
D-r Milan Marinović: Šume i šumska privreda balkanskih država
Kr. Sandfeld — P. Skok: Balkanski jezici
D-r Edmund JPpevajs: Opšti pogled na balkanski folklor
Kalmi Varuh: Jevreji na Balkanu i njihov jezik
Jon Mušlea: O rumunskom književnom folkloru
Angelika Hadžimihali: Grčka narodna umetnost
Ekrem Čabej: Život i običaji Arbanasa
Hrieto Vakarslski: Život i običaji Bugara
Nafi A. Kansu: Narodna prosveta u Turskoj
Vladgšir 1`idionesku: Narodna prosveta u Rumuniji
Atanas Iliev: Iauka p naučni život u Bugarskoj
Skender Luaraei: Modena književnost u Arbaniji
Hasan Ali Jidže: Turska književnost od početka do danas
Jon Breazu: Savremena knjizkevnost u Rumuniji
S. Skitnik: Umetnost u Bugarskoj
Jozef Merc: Balkan i njegova mora
Ž. Ansel: Prirodni uslovi balkanskog jedinstva
Špiro Soldo: Kulturni činioci balkanskog jedinstva
D-r Đorđe Tasić: Ustavnopravni razvoj i ustavi balkanskih država
Nikolas Ekzarhopulos: Vaspitanje balkanskog čoveka
P. Skok — M. Budimir: Balkanska sudbina Saradnici I
Saradnici I Knjige o Balkanu
Rečnik
Errata
Slike

7/12

Slični proizvodi

Nekoliko nasumično odabranih proizvoda za Vas.

Polovna bez oštećenja
Nema na stanju
Polovna bez oštećenja
Nema na stanju
Polovna bez oštećenja
Nema na stanju