Vaša korpa (0)

Dragoslav Janković Srpska država prvog ustanka

Dragoslav Janković Srpska država prvog ustanka


499.00 RSD

Dragoslav Janković Srpska država prvog ustanka
Meki povez

Dragoslav Janković rođen je 1911. godine u Leskovcu. Gimnaziju je učio u Beogradu; na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1936. godine. Pre rata, činovnik Privilegovane agrarne banke u Beogradu. Na Pravnom fakultetu je od aprila 1940, osim za vreme rata. Doktorat istorijskih nauka stekao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1949, sa tezom o političkim strankama u Srbiji devetnaestog veka. Za redovnog profesora bio je izabran januara 1960; dugogodišnji šef Katedre za istoriju države i prava. Tokom 1974/75. i 1975/76. godine bio je Rektor Beogradskog univerziteta.

Učestvovao je u osnivanju i radu Istorijskog društva Srbije i Saveza istorijskih društava Jugoslavije, Istorijskog instituta SANU, Arhivskog saveta Srbije i Jugoslavije. Bio je upravnik Istorijskog odeljenja Instituta društvenih nauka, član Komisije CK SKJ za istoriju, sekretar Nacionalne komisije SFRJ za istorijske nauke, glavni urednik Enciklopedije Jugoslavije za Srbiju.
Nosilac je Oktobarske nagrade (1967) i Sedmojulske nagrade (1980). Odlikovan je Ordenom rada sa crvenom zastavom, Ordenom zasluge za narod sa zlatnom zvezdom, francuskim odlikovanjem Légion d´honneur, Commandeur. Bio je dopisni član JAZU i član Saveta Republike.
Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse:
Stručno-naučne doprinose profesor Janković je počeo da objavljuje 1935. Bibliografija njegovih radova sadrži oko 150 naslova. Zahvata nacionalnu pravnu i političku istoriju, naročito XIX i XX veka. Pomno je obrađivao državnopravne i društvene probleme Prvog srpskog ustanka i potonje Srbije, srpske pravne spomenike, političke ustanove i razvojne linije lokalne samouprave u Srbiji.
O svemu tome, osobito svedoče njegove sledeće opsežne studije: Praviteljstvujušči sovjet – Srpska država prvog ustanka – društveni i politički odnosi u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca uoči stvaranja Socijalističke radničke partije (komunista) 1. XII 1918 – 20. IV 1919. – Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija 1917. – Srbija i Jugoslovensko pitanje 1914-1915. – Zbirke istorijske građe francuska štampa o Prvom srpskom ustanku – Građa o stvaranju jugoslovenske države (koautor) – Zapisnici sednica Ministarskog saveta Srbije 1915-1918 (koautor) – Udžbenici o državnopravnoj istoriji jugoslovenskih naroda.
Najvažniji naučni doprinosi:
Prof. Janković je objavio značajan revalorizatorski posao na području nacionalne pravne i političke istorije XIX i XX veka. I to, ne samo kritikom zatečenih nalaza, već i gradnjom novih misli i sistema razmišljanja – uz otkrivanje i naučno-kritičnu upotrebu ranije neiskorišćenih ili jednostrano tumačenih arhiva.
Poslednjih dvadesetak godina intenzivno je proučavao problematiku stvaranja prve zajedničke države jugoslovenskih naroda. Mnogo čim je obogatio izučavanje jugoslovenskog pitanja. Otuda je i nastao višeslojan, naučno uticajan i korišćen Jankovićev opus o mnogim pitanjima, protivrečnostima i izlazima jugoslovenstva. Stvarajući taj opus, podvrgao je obradi sve bitne društvene sile, građanske i radničke pokrete i među prvima – na mnogim tačkama i prvi – učinio da temeljna pitanja stvaranja prve jugoslovenske države dobiju naučno pouzdano objašnjenje i rešenje.

6/32

Slični proizvodi

Nekoliko nasumično odabranih proizvoda za Vas.