Vaša korpa (0)

Srbija i Crna Gora u balkanskim ratovima 1912 - 1913

Srbija i Crna Gora u balkanskim ratovima 1912 - 1913


799.00 RSD

Srbija i Crna Gora u balkanskim ratovima 1912-1913 / Borislav Ratković,Mitar Đurišić, Savo Skoko
Beograd 1972. Tvrd povez, ćirilica, bogato ilustrovano, veliki format (31 cm), 325 strana.

Sadržaj:
Ilustrovane hronike. Reč unapred
I PRVI BALKANSKI RAT.
SRBIJA (Borislav Ratković)
UZROCI RATA I PRIPREME
KUMANOVSKA OPERACIJA
Marš-manevar srpskih armija i turske vardarske armije ka Bitačnoj prostoriji
Granične borbe i nastupanje Treće armije ka Prištini
Marš-manevar Prve armije ka Kumanovu
Pokreti i borbe Druge armije do početka kumanovske bitke
KUMANOVSKA BITKA
Prvi dan bitke
Drugi dan bitke
Borbena aktivnost Treće i Druge armije za vreme kumanovske bitke
Nastupanje Prve armije posle kumanovske bitke i oslobođenje Skoplja
OPERACIJE IBARSKE VOJSKE I JAVORSKE BRIGADE
Operacije Ibarske vojske
Borbena dejstva Javorske brigade
BITOLjSKA OPERACIJA
Nastupanje Prve armije ka Pelagoniji
Boj na planini Babuni
Kičevski boj
Alinački boj
Izbijanje Dunavskog konjičkog puka do linije Đevđelija—Dojran
Bitoljska bitka
Obostrane pripreme za bitku
Prvi dan bitke
Drugi dan bitke i oslobođenje Bitolja
OPERACIJE TREĆE ARMIJE DO IZBIJANjA NA JADRANSKU OBALU
Dejstva Treće armije za oslobođenje Metohije i borbe u severozapadnoj Albaniji Oslobođenje Prizrena i Đakovice
Borbe delova Treće armije u severozapadnoj
Albaniji
Albanska operacija
Pripreme i nastupanje Primorskih odreda prema moru
Izbijanje na Jadran i dejstva Primorskih odreda na području Albanije
OPERACIJE SRPSKIH I BUGARSKIH SNAGA POD JEDRENOM
Dolazak srpske Druge armije pod Jedrene i borbena dejstva do primirja
Situacija na Trakijskom vojištu i dolazak srpske Druge armije pod Jedrene
Borbena dejstva do kraja januara 1913.
Opšti napad na Jedrensku tvrđavu
Odluka za opšti napad
Napad na prednje položaje tvrđave
Napad na liniju forova i pad Jedrena
REZULTATI I KARAKTER RATA
II PRVI BALKANSKI RAT.
CRNA GORA (Mitar Burišić)
EKONOMSKE I POLITIČKE PRILIKE U ZEMLjI UOČI RATA
Obostrani planovi i snage
Operacije Zetskog i Primorskog odreda do primirja
OPERACIJE ISTOČNOG ODREDA
Oslobođenje južnog Sandžaka, Vasojevića i Metohije
Prebacivanje delova Istočnog odreda u rejon Skadra
Ugovor o primirju i neuspeh pregovora za okončanje rata
OBNAVLjANjE NEPRIJATELjSTAVA
Zauzimanje Velikog Bardanjolta
Napad Primorskog odreda na Taraboš
Napad srpskih Primorskih trupa na bušatske položaje i na Brdicu
Dalje borbe oko Skadra i povlačenje turske posade iz opsednutog grada
PRITISAK VELIKIH SILA NA SRBIJU I CRNU GORU DA POVUKU SVOJE TRUPE IZ ALBANIJE
Pogađanja velikih sila oko albanskih granica
Intervencija flote i pritisak velikih sila na srpsku i crnogorsku vladu
Pooštravanje pritiska velikih sila i povlačenje crnogorske vojske iz Skadra
Potpisivanje ugovora o miru
II DRUGI BALKANSKI RAT
SRBIJA I CRNA GORA (Savo Skoko)
UZROCI I PRIPREME RATA
BITKA NA BREGALNICI
Napad bugarske Četvrte armije i borbe na frontu srpske Prve i Treće armije 30. juna
Preokret na Bregalnici i Zletovskoj reci
Obostrani manevri na krilima i rešenje bitke
Završetak bitke
Pregled operacija grčke vojske za vreme bitke na Bregalnici
TOK OPERACIJA NA SRPSKO-BUGARSKOM RATIŠTU POSLE BREGALNIČKE BITKE
Operacije na Vlasini
Operacije na frontu srpske Druge armije .
Tok operacija na Timočko-podunavskom vojištu
Operacije u Makedoniji posle bregalničke bitke
Operacije na grčko-bugarskom frontu posle bitke kod Kukuša
PREGOVORI O MIRU I BUKUREŠKA MIROVNA KONFERENCIJA
Velike sile i drugi balkanski rat
Pregovori o primirju
Bukureški mir
KARAKTER, REZULTATI I POSLEDICE RATA

13/0