Vaša korpa (0)

Vladimir Stojančević Srbija i Srpski narod u ratu i okupaciji 1914 - 1918 godine

Vladimir Stojančević Srbija i Srpski narod u ratu i okupaciji 1914 - 1918 godine


999.00 RSD

Glavna tema ove obimne knjige nisu ratna dejstva i ratne operacije naše vojske u Prvom svetskom ratu, već sveukupno stradanje srpskog naroda, njegove države, njegove vojske i civila svih uzrasta – pod vojno-policij-skom okupacionom upravom Austro-Ugarske i Bugarske.

Autor piše: „Treba naglasiti da su oba okupaciona sistema, austrougarski i bugarski, svoje političke ciljeve sprovodili sa više stanovišta: 1) vojnog, 2) političkog, 3) ekonomskog, 4) demografskog, 5) socijalnog, 6) kulturnog, 7) sanitetskog, 8) verskog i 9) nacionalnog“.

Knjiga sadrži 32 članka, raspoređena u 8 poglavlja:

· Predistorija Velikog rata i okupacije 1914–1918. godine.
· Opšti pregled položaja Srbije i naroda u ratu i okupaciji.
· Principi i praksa okupacione uprave Austro-Ugarske i Bugarske.
· Srpski civilni internirci u Austro-Ugarskoj za vreme Prvog svetskog rata.
· Svedočanstva stranaca o ratnim prilikama u Srbiji i o ratnim zločinima nad stanovništvom.
· Toplički ustanak 1917. godine i njegovo vreme.
· Narativni izvori o Srbiji za vreme rata i okupacije.
· Pred oslobođenje Srbije od okupacije.

Knjiga je krcata podacima i tabelarnim pregledima o najraznovrsnijim zlodelima agresora, a sve je potkrepljeno brojnim neosporivim, autentičnim izvorima.

Knjiga je štampana je na finoj bezdrvnoj 80-gramskoj ofsetnoj hartiji.
Pojedini članci su ilustrovani.
Povez: tvrd, mat-plastifikacija, tabaci šiveni koncem.

Mnoga mesta u današnjoj Srbiji spadaju u red onih koja su najviše stradala u Prvom svetskom ratu, pretrpevši najstrašnije zločine u svim sferama pojedinačnog, porodičnog i kolektivnog života i rada u uslovima rata i okupacije. Žrtve su bili žitelji svih uzrasta, bez milosti ni prema deci, ženama i ostarelim licima. Ali, žrtve su bila i sva dobra i imovina – pokretna i nepokretna, jednako državna i privatna. Okupatori-pljačkaši nisu poštedeli ništa – čak ni devojačku spremu. Austrougarske i bugarske okupacione vlasti imale su nedvosmislen i jasno postavljen cilj: Potpuno iskorenjivanje srpskog naroda i uništenje njegove države Srbije kao suverene i slobodne zemlje – u najdoslovnijem smislu reči.

Verujemo da vam je stalo do toga da se ova nesvakidašnja knjiga, pisana jednostavno i sa ljubavlju prema svom narodu i njegovim patnjama, nađe u svim osnovnim i srednjim školama, kao i u drugim institucijama – kulturnim, društvenim, privrednim, u vašem mestu. Svako bi rado video ovo delo i u svojoj ličnoj biblioteci.

Slični proizvodi

Nekoliko nasumično odabranih proizvoda za Vas.