Vaša korpa (0)

KPS u istočnoj Srbiji Oblasni komitet 1949 - 1952

KPS u istočnoj Srbiji Oblasni komitet 1949 - 1952


899.00 RSD

KPS u istočnoj Srbiji: Oblasni komitet 1949-1952. / priredili Momčilo Mitrović, Strahinja Popović


Beograd 2012. Mek povez, ćirilica, 708 strana.

Zbornik dokumenata koji predajemo čitaocima predstavlja pokušaj priredivača da arhivskom građom jednog regiona dočara vreme koje se sigurno razlikovalo i od onog pre njega, i od onog koje je posle njega usledilo. Hronološki, radi se o periodu 1949-1952, poznatih u istoriografiji kao vreme decentralizacije i deetatizacije, na jednoj strani, i odbrane nezavisnosti zemlje, na drugoj.
Ako je 1948. godina (sukob sa SSSR-om i Kominformom) bila prekretnica u društveno-ekonomskom razvitku zemlje, onda je sigurno 1952. to bila u partijskom životu. Vreme unutar tih godina svakako je za KPJ bilo bremenito. Trebalo je odbraniti zemlju, preispitati sebe i svoju prošlost, preispitati druge i pronaći nova rešenja za budućnost. U društveno-ekonomskom razvoju, od administrativnog centralizma trebalo je naći puteve ka samoupravnom socijalizmu, od formalne demokratije do demokratije dublje sadržine, od ekonomije vezane za istočne zemlje do privrede okrenute sopstvenim snagama. Čitalac sve ove promene, iskazane u teoretskom i praktičnom vidu, neće naći u sadržaju zbornika. Ali će zato naći odraz svih tih promena na partijski život istočne Srbije. Naći će niz podataka, činjenica i istina o organizacionom razvoju Partije u Istočnoj Srbiji, podatke o sveukupnom privrednom i društvenom razvoju regiona: razvoj industrije, rudarstva, poljoprivrede, organa vlasti, društveno-političkih organizacija, školstva, zdravstva, društvenih organizacija. Bilo je to vreme kada je neposredno rukovodenje i uticaj Partije bio prisutan u svim oblastima života.
Vreme koje ilustruje grada u administrativno-teritorijalnom i organizacionom smislu vezano je za postojanje oblasti. Inicijativa o stvaranju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica potekla je sa sednice CK KPS 19. oktobra 1948. godine. Tad se došlo do zaključka da CK KPS ne može da ima tačan uvid u rad sredskih komiteta, zbog njihove mnogobrojnosti, „pa zbog toga CK KPS ne obuhvata dovoljno rad Vojvodine i Kosova i Metohije, jer je preopterećen radom sa sreskim komitetima Srbije”. Identičan slučaj bio je i sa državnom linijom, pa su pojedina ministarstva sama za sebe stvarala centre koji su obuhvatili više srezova.

8/9

Slični proizvodi

Nekoliko nasumično odabranih proizvoda za Vas.

Polovna bez oštećenja
Polovna bez oštećenja
Polovna bez oštećenja
Nema na stanju
Popust 5%
Nova
Polovna bez oštećenja
Nema na stanju